Voorwaarden

Voorwaarden uitlaat en opvangadres REN JE ROT

Wat mag u van REN JE ROT verwachten:

 • Uw hond wordt op het afgesproken dagdeel opgehaald
  en weer thuisgebracht.
 • Uw hond wordt op een verantwoorde manier uitgelaten.
 • Uw hond wordt op een verantwoorde manier vervoerd.
 • Uw hond krijgt een penning aan zijn/haar band waar de gegevens van REN JE ROT op staan.
 • Vakanties en andere oorzaken waardoor uw hond niet uitgelaten kan worden, zal REN JE ROT ruim op tijd bij u melden.
 • Bij overmacht van mijn kant (ziek, auto stuk e.d.) zal ik in de ochtend contact met u opnemen.
 • Na de wandeling wordt de hond afgedroogd en vers water klaar gezet.
 • Indien er tijdens de wandeling bijzonderheden zijn gebeurd en/of andere opvallende zaken, dan zal REN JE ROT dit aan u doorgeven. REN JE ROT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor weglopen, ziektes, letsel en aandoeningen die tijdens de wandeling zijn opgelopen.

Loopse honden en honden waarvoor de wandeling te lang is kunnen helaas niet met de roedel mee, maar REN JE ROT kan (indien u dat wenst) met u zoeken naar alternatieven.

Wat verwacht REN JE ROT van u:

 • Dat uw hond valt onder uw WA verzekering. (U blijft wettelijk aansprakelijk voor uw hond. Ook als REN JE ROT uw hond uitlaat.)
 • Ondanks dat uw hond bij slecht weer door mij wordt afgedroogd, accepteert u dat hij vies en nat kan zijn als hij weer thuis komt.
 • Uw hond heeft een gewone halsband en riem.
 • U gaat akkoord dat REN JE ROT bij een noodgeval de hulp van een dierenarts in kan roepen (op uw kosten en risico). Indien mogelijk zal REN JE ROT u hierover voorafgaand op de hoogte stellen.
 • REN JE ROT verwacht dat u relevante bijzonderheden m.b.t. uw hond vooraf kenbaar maakt.
 • Indien u een afspraak wil afzeggen dient u dit uiterlijk 24 uur vantevoren kenbaar te maken. Afspraken die later worden afgezegd worden in rekening gebracht.

Wat verwacht REN JE ROT van uw hond:

 • Dat hij sociaal is naar mens en dier.
 • Dat hij volledig gevaccineerd is en is behandeld tegen vlooien en teken.

De zakelijke kant van REN JE ROT:

 • REN JE ROT behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen.
 • REN JE ROT behoudt zich het recht voor om uw hond te weigeren als blijkt dat de hond niet in de roedel past, niet luistert of agressief is.
 • REN JE ROT behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beĆ«indigen als er niet aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan.

Reacties zijn gesloten.